Biedronki

Jesteś tu: » Strona główna » Biedronki

W roku 1989 powstał w naszej szkole pod kierunkiem Marii Jolanty Michalczyk zespół wokalno-instrumentalny Biedronki , który z biegiem lat stał się jednym z najlepszych szkolnych dziecięcych zespołów artystycznych Opolszczyzny .  Po reformie oświaty w roku  1998  zespół  częściej zaczął używać nazwy Biedroneczki gdyż do zespołu należały już młodsze dzieci (klasyI-VI) .   Wkrótce miał już pierwsze występy i  sukcesy  .  Warto zaznaczyć , że w latach 1998- 2002 pani Jolanta prowadziła  zespół  RAM  ( kontynuacja starszych Biedronek) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cisku .

Zespół  Biedronki- Biedroneczki działający  pod kieunkiem mgr Marii Jolanty Michalczyk w roku 2004 otrzymał za swą działalność artystyczną  przyznany przez Radę Gminy Cisek Medal i Honorowe Wyróżnienie ZA ZASŁUGI DLA GMINY CISEK

Wraz   z objęciem funkcji dyrektora szkoly , po dwudziestoletnim prowadzeniu zespołów p. mgr Maria Jolanta Michalczyk przekazała we wrześniu 2010 roku opiekę  nad "Biedroneczkami" swojej podopiecznej  z zespołów " Biedronki"  i  "  RAM " a dziś już nauczycielce naszej szkoły p. mgr Marzenie Jaciuk (Leszczyńska ).

Od września 2012 roku   zespolu  " Biedronki  " (grupa starsza ) ponownie prowadzi dyrektor szkoly p.  Maria Jolanta Michalczyk nawiązując do swoich dlugoletnich doswiadczeń , a p. Marzena Jaciuk prowadzi zajęcia z grupa mlodszą.